06/02/18  Chuyên đề Giáo dục  540
Sáng nay, thứ bảy ngày 27 tháng 01 năm 2018, tại phòng tin học trường Tiểu học Bách Thuận 1 đã diễn ra tiết chuyên đề về phần mềm quản lý đề thi trực tuyến Master Test Online dành cho các cán bộ giáo viên trong nhà trường.