Tiếng Việt 4: Ôn tập làm văn miêu tả đồ vật - GV: Trần Thị Hồng Thương - Trường TH Bách Thuận