Toán 4:Ôn tập về số trung bình cộng-GV Đỗ Thị Hoài-TH Bách Thuận