Công văn số 34/BTG của ban tuyên giáo huyện ủy huyện Vũ Thư về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới - Trường TH Bách Thuận

Tài liệu đính kèm: Tải về

Trên đây là chi tiết công văn số 34/BTG. Vui lòng nhấn nút "Tải về" để xem chi tiết công văn.

Bài viết liên quan