Hoạt động kiểm tra chuyên ngành của trường Tiểu học Bách Thuận ngày 15 tháng 10 năm 2020.

Ngày 15 tháng 10 năm 2020, đoàn kiểm tra chuyên ngành của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Vũ Thư đã về làm việc tại trường Tiểu học Bách Thuận.

    Thực hiện theo quyết định số 74/QĐ-GDĐT ngày 12/10/2020 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Vũ Thư về việc thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành tại trường Tiểu học Bách thuận, ngày 15 tháng 10 năm 2020, nhà giáo Nguyễn Đức Thuận - Phó trưởng phòng giáo dục huyện - trưởng đoàn cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Phòng giáo dục về kiểm tra chuyên ngành tại trường Tiểu học Bách Thuận.

   Nội dung kiểm tra: Đoàn kiểm tra, đánh giá, nhận xét, tư vấn, hỗ trợ nhà trường:

1. Hoạt động dạy và học:Dự giờ thăm lớp, nền nếp GV-HS

2. Hồ sơ chuyên môn, tài chính, thư viện, văn phòng, đội ngũ, hoạt động đoàn thể

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học,...

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động:

Nhà giáo Nguyễn Đức Thuận - Phó trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện phát biểu kết luận hoạt động kiểm tra

 

Nhà giáo Nguyễn Văn Lạng - Chuyên viên phòng Giáo dục huyện Vũ Thư nhận xét, tư vấn, hỗ trợ về các hoạt động chuyên môn

 

Nhà giáo Đỗ Đình Thắng - Hiệu trưởng trường Tiểu học Vũ Hội nhận xét, tư vấn, hỗ trợ  các loại hồ sơ của nhà trường

 

Nhà giáo Nguyễn Văn Tân - Chuyên viên phòng Giáo dục phát biểu tư vấn, hỗ trợ về công tác quản lý đội ngũ, CCVC trong nhà trường.

Cô giáo Nguyễn Hồng Ngọc - Tổ trưởng tổ 1 đóng góp ý kiến về chương trình giảng dạy học sinh lớp 1

Một số hình ảnh dự giờ, thăm lớp của đoàn công tác:

 

 

Bài viết liên quan