Hướng dẫn số 02/HD-SVHTTDL của UBND tỉnh Thái Bình về việc phòng chống dịch Covid-19 tại các đám cưới, đám tang trên địa bàn tỉnh-Trường TH Bách Thuận

Tài liệu đính kèm: Tải về

Trên đây là hướng dẫn số 02/HD-SVHTTDL.Vui lòng nhất nút "Tải về" để xem chi tiết tài liệu.

Bài viết liên quan