06/02/18  Lịch công tác  1106
Hòa chung với không khí cả nước MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN, sáng thứ hai, ngày 05 tháng 02 năm 2018, tại trường Tiểu học Bách Thuận 1, thầy và trò khối lớp 3 đã tổ chức và tham gia cuộc thi " RUNG CHUÔNG VÀNG". 
 29/10/15  Lịch công tác  462
Công khai danh sách học sinh hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập năm học 2014-2015 Trường tiểu học Bách Thuận 1
 29/10/15  Lịch công tác  432
THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - năm 2014 (Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
 29/10/15  Lịch công tác  1628
BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU - CHI NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2014 - 2015