Thông báo lịch thi học kì I năm học 2016-2017

LỊCH THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Thứ 2 – ngày 26/12/2016

Lớp 1,2 thi :

Sáng : Toán + Tiếng Việt

Chiều: Tiếng Anh + Tin học

Thứ 3 – ngày 27/12/2016

Lớp 3,4 thi :

Sáng : Toán + Tiếng Việt

Chiều: Tiếng Anh + Tin học

Thứ 4 – ngày 28/12/2016

Lớp 5 thi :

Sáng : Toán + Tiếng Việt

Chiều: Tiếng Anh + Tin học

Thứ 5 – ngày 29/12/2016

Lớp 5 thi :

Sáng : Khoa + Sử + Địa

 

Tác giả: admin
Bài viết liên quan