Bài tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ.

Thực hiện công văn số 80/GD ĐT-GDTX, ngày 09/5/2022 của Phòng GD&ĐT huyện Vũ Thư về việc tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh. 

Thực hiện công văn số 80/GD ĐT-GDTX, ngày 09/5/2022 của Phòng GD&ĐT huyện Vũ Thư về việc tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh. Trường Tiểu học Bách Thuận tuyên truyền tới CBVG, nhân viên, học sinh và phụ huynh toàn trường một số nội dung sau :