Đại hội chi bộ trường Tiểu học Bách Thuận 1

Đại hội chi bộ trường tiểu học Bách Thuận I Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ xã Bách Thuận, sáng 14/9/2012, chi bộ trường tiểu học Bách Thuận I đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Văn Thành ”“ Bí thư đảng bộ xã Bách Thuận, đồng chí Trịnh Huy Mô đảng uỷ viên, cán bộ văn hoá xã. Đại hội đ­ợc tiến hành với sự có mặt của 16/17 đ/c Đảng viên đang chính thức sinh hoạt tại chi bộ (01đ/c nghỉ sinh con). Sau lễ chào cờ vào giới thiệu chương trình, nhân sự đã đ­ợc thông qua tại Đại hội trù bị, đồng chí Trần Ngọc Quế - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã đọc báo cáo nêu rõ những công việc mà chi bộ đã thực hiện đ­ợc trong nhiệm kỳ 2010 -2012 đồng thời nêu phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2012-2015 với những trọng tâm "Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012-2013 theo chỉ đạo của Bộ, Sở, PGD và bám sát tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 01 Huyện ủy về kế hoạch giáo dục, đào tạo năm học 2012-2013; Trường tiểu học Bách Thuận I phấn đấu có một sự bứt phá, đạt đ­ợc kết quả tốt hơn những năm qua. Đặc biệt tích cực làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo tập trung tạo mọi nguồn kinh phí hỗ trợ cho UBND xã thực hiện xây dựng CSVC tạo điều kiện cho nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo kế hoạch".

Đại hội chi bộ trường tiểu học Bách Thuận I

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ xã Bách Thuận, sáng 14/9/2012, chi bộ trường tiểu học Bách Thuận I đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015

   Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Văn Thành – Bí thư đảng bộ xã Bách Thuận, đồng chí Trịnh Huy Mô đảng uỷ viên, cán bộ văn hoá xã. Đại hội đ­ợc tiến hành với sự có mặt của 16/17 đ/c Đảng viên đang chính thức sinh hoạt tại chi bộ (01đ/c nghỉ sinh con). Sau lễ chào cờ vào giới thiệu chương trình, nhân sự đã đ­ợc thông qua tại Đại hội trù bị, đồng chí Trần Ngọc Quế - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã đọc báo cáo nêu rõ những công việc mà chi bộ đã thực hiện đ­ợc trong nhiệm kỳ 2010 -2012 đồng thời nêu phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2012-2015 với những trọng tâm "Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học  2012-2013 theo chỉ đạo của Bộ, Sở, PGD và bám sát tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 01 Huyện ủy về kế hoạch giáo dục, đào tạo năm học 2012-2013; Trường tiểu học Bách Thuận I phấn đấu có một sự bứt phá, đạt đ­ợc kết quả tốt hơn những năm qua. Đặc biệt tích cực làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo tập trung tạo mọi nguồn kinh phí  hỗ trợ cho UBND xã thực hiện xây dựng CSVC tạo điều kiện cho nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2  theo kế hoạch".

 Tiếp theo là báo cáo kiểm điểm của ban chi uỷ nhiệm kỳ 2010- 2012 do đ/c Phạm Thị Oanh –Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng trình bày.

Sau khi nghe 2 bản báo cáo  và phương  hướng nhiệm kỳ 2012-2015 là tham luận của các đồng chí Đảng viên  phát biểu tại đại hội tập trung vào các vấn đề : Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, công tác chuyên môn , giảng dạy, công tác nâng cao chất lượng mũi nhọn... Các tham luận đều nhất trí với báo cáo của nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng mục tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ 2012-2015 đồng thời bổ sung những giải pháp thực hiện mục tiêu đã đề ra.

          Đại hội đã bầu ra ban chi ủy nhiệm kỳ 2012-2015 gồm 3 đồng chí trong đó đồng chí Trần  Ngọc Quế - Hiệu trưởng nhà trường đ­ợc bầu làm bí thư chi bộ; đồng chí  Phạm Thị Oanh – Phó hiệu trưởng đ­ợc bầu làm Phó Bí thư chi bộ và đồng chí NguyễnTuấn Dương Bí Thư chi đoàn là chi uỷ viên

          Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Thành đã ghi nhận những thành tích mà chi bộ đã đạt đ­ợc trong nhiệm kỳ 2010-2012 đồng thời mong muốn chi bộ thực hiện tốt phương hướng mục tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ 2012-2015 góp phần nâng cao thành tích  trong công tác văn hoá  giáo dục của địa phương.

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội

 

Bài viết liên quan