Tập thể CBGV trường Tiểu học Bách Thuận lao động vệ sinh quang cảnh trường-lớp chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

Sáng ngày 27-02-2021 tập thể cán bộ giáo viên trường Tiểu học Bách Thuận ra quân dọn dẹp vệ sinh vệ sinh quang cảnh trường lớp , phun thuốc khử toàn bộ các phòng học, phòng làm việc, xung quanh khuôn viên nhà trường và chuẩn bị những biện pháp phòng dịch tốt nhất chuẩn bị đón học sinh trở lại trường học vào sáng ngày 01-3-2021. dưới đây là một số những hình ảnh các hoạt động trên 

Bài viết liên quan