HỘI GIẢNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 CỦA TRƯỜNG TH BÁCH THUẬN

HỘI GIẢNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 CỦA TRƯỜNG TH BÁCH THUẬN

Hi ging chào mng ngày Nhà giáo Vit Nam ca Hđồng sư phm Trường TH Bách Thuận đã kết thúc tđẹp. Các thy cô giáo đã có s chun b chu đáo v bài son, đồ dùng, đồ chơi và th hin có s đầu tư ln v chuyên môn. Có mt s gi dy giáo viên đã ng dng công ngh thông tin vào gi hc có hiu quđã gây được s hng thú cho hs. Phát huy được năng lc ca hs, hs t tin, tích cc ch động tham gia vào các hođộng hc, đạt các yêu cu v kĩ năng và kiến thc.

Giáo viên tham gia hi ging nm vng ni dung Chương trình GDTH và thc hiđúng phương pháp, biết s dng linh hot các hình thc t chc gi hc, to các tình hung phù hp, hp dn hc sinh. Gi dy có s vn dng phương pháp linh hot, sáng to.

             Sau đây là một số hình ảnh: